Transport zwłok z zagranicy wymaga dokumentów, wniosków i zezwoleń. Trzeba też jednak rozważyć drogę przewozu, która może odbywać się w kilku alternatywach. Ważne jest, aby określić formę, jak również środek transport zwłok z zagranicy. Osoba, która zajmuje się organizacją tego przedsięwzięcia, powinna także przemyśleć tę kwestię.

Rodzaje transport zwłok z zagranicy

Ważne, aby rozważyć drogę zmarłego do miejsca pochówku, które znajduje się poza granicami miejsca zgonu. Transport zwłok z zagranicy może odbywać się drogą lądową lub powietrzną. Oba rodzaje środków komunikacyjnych muszą być odpowiednio przystosowane do transport zwłok z zagranicy. Taki przewóz wymaga także uprawnień, dokumentów, zezwoleń oraz dostosowań technicznych czy sanitarnych. Jest to duże i często także kosztowne przedsięwzięcie, do którego trzeba się dobrze przygotować. 

transport zwłok z zagranicy

Jak odbywa się transport zwłok z zagranicy?

Przede wszystkim transport zwłok z zagranicy odbywa się w przystosowanym do tego pojeździe. Musi on być oznakowany, kabina kierowcy powinna być odizolowana od części pojazdu przeznaczonej dla trumny lub urny, musi posiadać zabezpieczenia, a ponadto kierowca wymaga specjalnych środków zabezpieczających. Najczęściej są to rękawiczki, sprzęt myjący, a sam kierowca potrzebuje zezwoleń na transport zwłok z zagranicy. Co więcej, środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny. Nie można zapomnieć o poszanowaniu zwłok, które w zależności od woli spoczywają w trumnie lub urnie.

Dowiedz się więcej na https://charon24.eu/2020/12/03/transport-zwlok-z-zagranicy-poradnik/!