W obecnych czasach aktywiści LGBT dążąc do realizacji swoich postulatów i przekonań, są gotowi do podjęcia radykalnych środków, by zostać zauważonym, do których należą między innymi wystąpienia publiczne.

Projekt stop LGBT

W związku ze zwiększającą się liczbą wystąpień o charakterze ekshibicjonistycznym postanowiono rozpocząć pracę nad projektem, który zakładał stop lgbt. W związku z wystąpieniami nie tylko dopuszczano się czynów czy gestów o agresywnym charakterze, ale rownież ośmieszano godło, flagę czy inne symbole narodowe. Co więcej, projekt stop lgbt ma na celu wsparcie kościoła i normalności, a co za tym idzie, edukowanie szczególnie dzieci i młodzieży o wartościach, których powinni przestrzegać.

Projekt stop lgbt opiera się na Konstytucji RP oraz art. 18, który stanowi, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, a rodzina, macierzyństwo i rodzicielsko znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej.

stop lgbt

Założenia projektu stop lgbt

Projekt stop lgbt ma na celu hamowanie propagandy w przestrzeni publicznej. Poprzez realizację zasady o ochronie rodziny, precyzuje przepisy odnoszące się do profanacji. Dodatkowo wzmacnia ochronę godła i barw narodowych. Dzięki temu stanowi solidny mur dla żądań homomałżeństw i homoadopcji.

Założeniem projektu stop lgbt jest wolna Polska bez zboczeń i nienormalnych ekscesów, które znieważają nie tylko obraz szczęśliwej rodziny, ale również Polski.

Więcej o projekcie możesz się dowiedzieć na https://www.zycierodzina.pl/stop-lgbt/!