Copy

Życie po aborcji

Z prawnego punktu widzenia, kraje wprowadziły prawa, które ograniczają lub zezwalają na przerwanie ciąży w zależności od okoliczności. Jeśli chodzi […]