Jak wygląda przewóz zwłok?

Śmierć bliskiej osoby może zdarzyć się w różnych miejscach, zarówno w szpitalu jak i w innym mieście, a nawet kraju. W takiej sytuacji potrzebny jest transport zwłok, a następnie zorganizowanie pogrzebu. Transport zwłok pojawia się w ofertach wielu firm pogrzebowych i dotyczy przewozu w granicach naszego państwa oraz sprowadzania ciała z zagranicy.

Jak różni się przewóz zwłok na terenie kraju i z zagranicy?

Na przewóz zwłok trzeba mieć zezwolenie jeśli odległość przekracza 60 km. Takie pozwolenie wydawane jest przez inspektora sanitarnego po wypełnieniu pisemnego wniosku. Z kolei, aby dostać pozwolenie na przewóz zwłok z zagranicy, należy uzyskać kilka dokumentów, m.in. zaświadczenie polskiego konsula oraz pozwolenie starosty. Przewóz zwłok z zagranicy jest nadzorowany przez państwowego, powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego. W normalnych okolicznościach takie zezwolenia wydawane są natychmiastowo, nie później niż 3 dni od daty złożenia wniosku. Po otrzymaniu pozwolenia na przewóz zwłok należy przekazać dokumenty do polskiego urzędu konsularnego w kraju, z którego ciało zmarłego będzie transportowane.

Przewóz zwłok

Koszty przewozu

Przewóz zwłok z zagranicy to duży wydatek. Jedną z możliwości jest ubieganie się o zasiłek z ZUS/KRUS. Przysługuje on m.in. członkowi rodziny, pracodawcy lub osobie obcej. Warunkiem uzyskania takiego zasiłku jest pokrycie kosztów pogrzebu. Zazwyczaj przewóz zwłok w trumnie jest bardziej ekonomiczny, ponieważ koszty kremacji za granicą są dużo większe niż w Polsce. Warto pamiętać, że przewóz zwłok z zagranicy ma różne ceny ze względu na odległość. Dodatkowo istotną informacją jest to, że przewóz zwłok z zagranicy zazwyczaj pokrywa także koszt standardowej trumny lub urny.

Zobacz więcej na: https://charon24.eu/2020/12/03/transport-zwlok-z-zagranicy-poradnik/