Czym są pikiety?

Pikiety przeciw aborcji należą do formy demonstracji publicznej. Osoby biorące w nich udział mają na celu wyrażenie swoich poglądów poprzez pokojowe manifestowanie konkretnych postulatów. Jest to jeden ze sposobów wyrażania woli społeczeństwa w państwie demokratycznym. W trakcie zgromadzeń poruszane są przede wszystkim tematy ważne społecznie i politycznie. Ukazywane są one na stworzonych przez demonstrantów plakatach oraz podczas wykrzykiwania pokojowych haseł. Osoby biorące udział w wydarzeniu najczęściej zbierają się na ulicach największych miast bądź pod budynkami, w których urzędują władze państwowe.

Pikiety przeciw aborcji
Pikiety przeciw aborcji

Czy pikiety są dozwolone?

Pikiety przeciw aborcji są całkowicie legalne w każdym demokratycznym państwie. W przypadku Polski obowiązują konkretne przepisy, które nakazują do wcześniejszego zgłoszenia wydarzenia do odpowiednich władz. Mówi o tym ustawa Prawo o zgromadzeniach, która została uchwalona w 2015 roku. Dozwolone jest również organizowanie kontrdemonstracji – oczywiście w sytuacji, gdy są to wydarzenie całkowicie pokojowe.

Jak uzyskać zgodę na pikietę?

Organizacja pikiety przeciw aborcji na terenie polskich miast, jak zostało już wspomniane, musi zostać wcześniej zgłoszona, co zapisane jest w Konstytucji. Przede wszystkim należy udać się do odpowiedniego organu gminy bądź centrum kryzysowego stacjonującego w konkretnym mieście. Jest to szczególnie ważne przy organizacji zgromadzeń cyklicznych, które nie tylko są zobligowane do wcześniejszego zgłoszenia, ale również muszą uzyskać zgodę od wojewody.

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/pikiety-i-akcje/