Kaja Godek fundacja jest organizacją pozarządową, która na celu ma głoszenie swoich postulatów poprzez działania pokojowe. Jest to oparte o wcześniej ustalone zasady przez fundatora organizacji. Jej sprawami organizacyjnymi zajmuje się zarząd.

Jak powinien wyglądać statut każdej fundacji?

Każda Kaja Godek fundacja musi posiadać swój własny statut. Musi on zawierać:

  • nazwę oraz siedzibę fundacji,
  • majątek przeznaczony na jej działalność,
  • cele, którymi w trakcie działalności będą nadrzędne,
  • sposób, w jaki cele te zostaną zrealizowane,
  • władze fundacji,
  • sposób, w jaki fundacja będzie reprezentowana.

Należy pamiętać, że nazwa Kaja Godek fundacja musi być wpisana do statutu w pełnej formie. Ponadto musi się ona zgadzać z informacjami zawartymi w akcie założycielskim.

kaja godek fundacja
kaja godek fundacja

Cele, jakimi powinna kierować się fundacja

Wiele osób, które chcą założyć Kaja Godek fundacja zastanawia się, jak mogą to zrobić. Przede wszystkim musi być to organizacja, która działalność będzie skupiać wokół realizacji celów społecznie pożytecznych. Muszą być one zawarte oraz dokładnie opisane w statucie fundacji – bez żadnych niejasności. Ogólne cele, jakimi powinna kierować się każda tego typu organizacja, zawarte są w ustawie o fundacjach opublikowanej w 1984 r. oraz kilkukrotnie nowelizowanej.

Jak wygląda założenie fudacji?

Podczas zakładania Kaja Godek fundacja konieczne jest złożenie aktu do notariusza, który będzie zawierał ogólne postulaty, którymi w trakcie działalności będzie się kierować organizacja. Konieczne jest również zebranie środków, których łączna suma nie może zawierać mniej niż 1000 zł.

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/o-nas/