W Polsce coraz głośniej rozbrzmiewa temat związany z obrona życia poczętego. Szczególnie popularny jest w kręgach kościelnych oraz wśród zwolenników prawicowych partii politycznych. Jednak temat pojawia się na językach szerokiego grona odbiorców mediów tradycyjnych jak telewizja czy radio oraz mediów społecznościowych.

Kto zajmuje się obrona życia poczętego?

W naszym kraju działa duża ilość organizacji pozarządowych, które działają wokół zagadnień pro life takich jak obrona życia poczętego. Zrzeszają one wokół siebie ludzi o podobnych poglądach, którzy działają na rzecz dzieci nienarodzonych, które mają podejrzenie o niepełnosprawności lub znacznym upośledzeniu po narodzinach. Postulują oni o całkowity zakaz aborcji. Są również organizacje tego typu, które starają się swoimi działaniami wspierać rodziny, które muszą mierzyć się z niepełnosprawnością swojego dziecka. Obrona życia poczętego jest również promowana przez Kościół, a także obecnie rządzącą partię polityczną.

walka o życie poczetego dziecka

Postulaty organizacji działających na rzecz obrona życia poczętego

Organizacje pro life działają na różne sposoby. Wiele z nich zajmuje się przede wszystkim edukacją społeczeństwa na temat świadomości i odczuwania dzieci nienarodzonych, czy możliwości pomocy samotnym matkom. Wszystko po to, aby zmniejszyć odsetek aborcji. Tego typu organizacje zajmują się również działalnością charytatywną na rzecz śmiertelnie chorych dzieci. Inne fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz obrona życia poczętego postulują całkowity zakaz aborcji, a nawet karę więzienia dla kobiet, które zdecydują się na taki krok.

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/aktualnosci/zatrzymaj-aborcje!