Obecnie coraz częściej pojawia się konieczność transportu ciała zmarłego z kraju, gdzie odszedł w miejsce, gdzie jest organizowany pogrzeb. Przewóz zwłok z zagranicy musi odbyć się z zachowaniem wszystkich formalności. Ogromnie ważne są również wymagania sanitarne i techniczne. Jest to skomplikowana procedura i najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy.

Formalność

Przewóz zwłok z zagranicy wymaga załatwienia niezbędnych dokumentów. Są to między innymi pozwolenia oraz zaświadczenia. Przede wszystkim trzeba posiadać akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon. Głównym organem, który wydaje zezwolenia, związane z taką sytuacją, jest starosta oraz państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Ważna jest także kwestia, kto może ubiegać się o takie dokumenty. Uprawniony są do tego najbliższe osoby. Decyzja musi być wydana nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Przewóz zwłok z zagranicy to złożony proces, więc najlepiej skorzystać z pomocy odpowiedniej firmy.

Transport zwłok do kraju

Jaki środek transportu?

Przewóz zwłok z zagranicy może odbyć się różnymi rodzajami transportu. Warto wiedzieć, że nie wszystkie linie lotnicze mają możliwość transportu zwłok. W niektórych przypadkach można tylko przewozić urnę. Przewóz urny wiąże się za to z niższymi kosztami zarówno samolotem, jak i pojazdami lądowymi. Przewóz zwłok z zagranicy musi się odbyć z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych środków transportu. Takie pojazdy są odpowiednio oznakowane i spełniających wszystkie wymogi.

Dowiedz się więcej na https://charon24.eu/2020/12/03/transport-zwlok-z-zagranicy-poradnik/!