Geneza pojęcia eugenika

Wiele osób, słysząc pojęcie eugenika w Polsce, nie do końca rozumie, na czym ono polega. Pojęcie to zostało wprowadzone już w XIXw. przez Francisa Galtona, który był kuzynem Karola Darwina. Z początku definicja opierała się o selektywne rozmnażanie zwierząt i ludzi, szczególnie pod uwagę biorąc cechy dziedziczone. Dopiero w kolejnych latach definicja eugenika w Polsce została udoskonalona, biorąc pod uwagę eugenikę pozytywną.

Pojęcie eugenika w Polsce pojawiło się na początku XX w. Wtedy nawet powstało specjalne stowarzyszenie, które zrzeszało jej zwolenników i prowadziło regularne działania, które miały na celu szerzenie wiedzy na ten temat. W jego skład wchodziło ponad 10 tys. osób.

eugenika w Polsce

Eugenika w dzisiejszych czasach

Pojęcie eugenika w Polsce zdobyło szeroki rozgłos w momencie decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Słowo to pochodzi z języka starogreckiego, ale jego wydźwięk przez lata zmienił znaczenie. Jest on rozumiany o wiele bardziej ogólnie – również w perspektywie ludzkiej.

Badania nad eugenika w Polsce są wykonywane w wielu miejscach na całym świecie – nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Europy czy Stanów Zjednoczonych. Często organizowane są różnego rodzaju wydarzenia oraz kampanie społeczne. To wszystko w zgodzie z prawem oraz tak, aby badania te mogły przynieść skutki w zakresie naukowym. Należy jednak pamiętać, że Kościół jest przeciwnikiem eugenika w Polsce i zabrania jej szerzenia na terenie Polski.

Więcej informacji tutaj