Czym zajmuje się fundacja?

Kaja Godek fundacja to organizacja pozarządowa, która na celu ma szerzenie świadomości wśród społeczeństwa na temat rodziny oraz spraw z nią związanych. Zrzesza ona niezależnych członków, wychodzi na ulice polskich miast oraz organizuje szkolenia i pokojowe protesty, aby jej postulaty były szerzone wśród ludzi. Stara się również wpłynąć na władzę w taki sposób, aby ta podjęłą decyzje zgodnie z postulatami wniesionymi przez Kaja Godek fundacja.

kaja godek

Jak skorzystać z kursu?

Przez Kaja Godek fundacja prowadzone są różnego rodzaju kursy, które na celu mają szerzenie wiedzy o rodzinie. Kurs ten zwykle trwa przez okres miesiąca. Pozwala to na całkowite wdrożenie kursantów oraz zapoznanie grupy ze sobą.

Kursanci Kaja Godek fundacja mogą odbyć szkolenie całkowicie darmowo. Podczas kursu dowiedzą się cennych informacji na temat działalności Kaja Godek fundacja. Cały kurs prowadzony jest na miejscu, aby członkowie mogli zagłębić nie tylko wiedzę, ale również więzi pomiędzy sobą. Jest to niezwykle cenny czynnik całego szkolenia – w końcu nauka najlepiej przebiega przez przekazywanie sobie wiedzy.

Jaka jest motywacja do skorzystania z kursu?

Osoby, które wspierają Kaja Godek fundacja oraz korzystają z jej szkolenia, najczęściej zmotywowane są poczuciem bezsilności. To sprawia, że chcą wnieść w świat coś od siebie i wnieść szerzone postulaty w życie codzienne polskich obywateli. Ich pomoc jest niezwykle cenna – dzięki temu corocznie Kaja Godek fundacja może osiągnąć wiele celów i rozwijać się.