Temat aborcji wciąż budzi wiele emocji. Ludzie mają silne, często skrajne opinie dotyczące tej kwestii, ale brakuje im wiedzy o samej procedurze usuwania ciąży. Jaka jest zatem szokująca prawda o aborcji?

Aborcja nie jest bezpieczna dla kobiet

Jedną z szokująca prawda o aborcji jest to, że nielegalne procedury często przeprowadzane są w warunkach niehigienicznych i przez nieprofesjonalne osoby, a tym samym uznawane są bardzo niebezpieczne dla kobiet. Decyzja o usunięciu ciąży mimo wyraźnego zakazu aborcji w danym państwie może prowadzić do poważnych powikłań medycznych, w tym zakażeń, uszkodzeń narządów, a nawet śmierci. 

Aborcja nie jest metodą antykoncepcyjną

Aborcja nie powinna być traktowana jako metoda antykoncepcyjna. Kolejną szokująca prawda o aborcji jest fakt, że wiele kobiet decyduje się usunąć ciążę, ponieważ nie stosowały one odpowiedniej antykoncepcji lub używały jej w nieprawidłowy sposób, w związku z czym zawiodła.

Szokująca prawda o aborcji

Aborcja nie jest tylko kwestią kobiet

Następna szokująca prawda o aborcji mówi, że nie dotyczy ona tylko kobiet, ale także mężczyzn. Kobiety zapominają, że decyzja o usunięciu ciąży nie należy wyłącznie do nich, ale też do partnera, który jest ojcem poczętego dziecka.  Ponadto samo dziecko nie może zostać skazane na śmierć w wyniku takowego postanowienia rodziców. Faktem jest, że każda istota ludzka w równym stopniu ma prawo do życia i rozwoju.

Jeśli zainteresował Cię ten temat, więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.zycierodzina.pl