Kaja Godek fundacja — czym się wyróżnia?

Kaja Godek fundacja została powołana w 2015 roku w określonych w statucie celach społecznych. Siedziba znajduje się w Warszawie. Ma ona na celu dotarcie do jak największej liczby Polaków z informacjami dotyczących aborcji. Jest organizacją pozarządową, która zajmuje się działalnością charytatywną. W jej skład wchodzą wolontariusze, którzy ochotniczo wykonują zadania związane z rozwojem fundacji. Warunkiem dołączenia do fundacji jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz spełnianie wymagań narzuconych przez organizację.

kaja godek fundacja

Kim jest Kaja Godek?

Kaja Godek to polska aktywistka. Jest założycielką Kaja Godek fundacja “Życie i rodzina” i pełni w niej rolę członka zarządu. Jest odpowiedzialna za projekty inicjatyw ustawodawczych, które mają na celu ochronę życia dzieci nienarodzonych.

Jak działa fundacja?

Jednym z podejmowanych inicjatyw przez Kaja Godek fundacja jest organizacja specjalnych kursów, które prowadzone są przez członków fundacji. Wszystkie działania prowadzone przez członków organizacji nie mogą być dochodowe — to jeden z głównych czynników, które charakteryzują fundacje. Siedziba zlokalizowana jest w Warszawie.

Cele działań Kaja Godek fundacja zostały ustalone przez fundatora, który złożył majątek. Wkład pieniężny ma pomóc w odpowiednim prowadzeniu organizacji. Nie muszą być to tylko pieniądze — mogą być to również papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome. Niezależnie od rodzaju wkładu, staje się to całkowitą własnością fundacji.