Jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktywistek pro-life jest Kaja Godek, która założyła Fundację Życie i Rodzina im. Katarzyny Wielkiej. W swojej działalności Kaja Godek fundacja skupia się na obronie życia i rodziny. 

Kim jest Kaja Godek?

Kaja Godek ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia z prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest znana z prowadzenia działań na rzecz ochrony życia poczętego oraz walki z in vitro, aborcją i eutanazją. Chcąc przyczynić się do zmiany sposobu myślenia społeczeństwa, w 2015 roku założyła Kaja Godek fundacja Życie i Rodzina, w której pełni funkcję Członka Zarządu.

kaja godek fundacja

Na czym koncentruje się Kaja Godek fundacja?

Kaja Godek fundacja za główny cel uznaje walkę z aborcją oraz ze środowiskiem osób LGBT. Zgodnie z ideą fundacji, usunięcie ciąży jest niczym innym niż zabójstwem, natomiast osoby z grup LGBT niszczą polskie rodziny i dopuszczają się dewiacji seksualnych. Zwolennicy postulatów, jakie propaguje Kaja Godek fundacja, domagają się zaostrzenia przepisów aborcyjnych i całkowite uniemożliwienie przerywania ciąży niezależnie od przypadku, a także sprzeciwiają się homoseksualnej propagandzie. W walce pomagają im organizowane przez nich rozmaite protesty i pikiety, na których promują wartości fundacji. Dla Kaja Godek fundacja najważniejsze jest dobro polskiego społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o Fundacji Życie i Rodzina na stronie: https://www.zycierodzina.pl/