Fundacja prolife to organizacja, która powstała z myślą o ochronie życia poczętego oraz wspieraniu rodzin i matek w ciąży. Jej działania skupiają się na edukacji, doradztwie oraz inicjatywach społecznych mających na celu przeciwdziałanie aborcji. Poznaj jej specyfikę!

Edukacja i profilaktyka

Głównym celem, wokół jakiego skupia się fundacja prolife, jest prowadzenie szeregu działań edukacyjnych i profilaktycznych, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w kwestii ochrony życia poczętego oraz promowanie wartości szacunku wszystkich poczętych istot. W ramach swojej działalności fundacja pro-life często organizuje konferencje, seminaria, wykłady i spotkania, podczas których prezentowane są różne aspekty problemu aborcji oraz omawiane są sposoby pomocy kobietom w ciąży. Fundacja pro-life prowadzi również kampanie społeczne, których celem jest dotarcie do jak największej liczby ludzi i uświadomienie im, jak ważne jest życie każdego człowieka.

Fundacja prolife

Pomoc rodzinom i matkom w ciąży

Co więcej, fundacja prolife wspiera kobiety w ciąży oraz ich rodziny, oferując pomoc materialną i psychologiczną. Zapewnia wsparcie finansowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, umożliwiając im tym samym wychowanie dziecka i godne życie. Ponadto fundacja prolife skupia się na minimalizowaniu problemów, z jakimi borykają się kobiety w trakcie ciąży oraz po porodzie. Wśród nich znajdują się między innymi poradnictwo psychologiczne i medyczne, a także pomoc w zdobyciu potrzebnych leków czy artykułów dziecięcych. 

Dowiedz się więcej na stronie: https://www.zycierodzina.pl/.