Przewóz zwłok z innego kraju to problem dotykający coraz więcej osób, do którego większości z nas ciężko się dopasować. Głównym źródłem tego incydentu jest fakt, że coraz więcej Polaków ma problem z formalnościami w tak trudnym momencie. Jak odpowiednio przejść przez cały proces transport zwłok z zagranicy?

Kroki w procedurze transportu

Pierwszym etapem w procesie transport zwłok z zagranicy jest niewątpliwie  złożenie wniosku u starosty. Z takim dokumentem wystąpić mogą najbliżsi zmarłego. Taki wniosek powinien zawierać w sobie następujące dane: imię/imiona, nazwisko rodowe, datę oraz miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego, datę oraz miejsce zgonu, nazwę miejsca, z którego zwłoki będą przewożone środek transportu i miejsce pochówku. We wniosku powinny znaleźć się również dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię dokumentu tożsamości. Przy składaniu  dokumentu transport zwłok z zagranicy nie jest wymagana żadna płatność.

Drugim etapem jest zezwolenie na transport zwłok z zagranicy. Pozytywne rozpatrzenie jest dalej przekazywane do odpowiedniej jednostki (polskiego urzędu konsularnego) położonego w kraju, z którego zwłoki mają zostać sprawdzone. 

transportowanie zwłok
Transport zwłok z zagranicy

Trzecim, a zarazem ostatnim etapem jest otrzymanie zaświadczenia w sprawie transport zwłok z zagranicy. Tylko na podstawie tego dokumentu polski konsulat w obcym państwie wydaje pozwolenie na przewóz ciała lub prochów do Polski.

Jak przetransportować zwłoki z zagranicy?

Procedura transport zwłok z zagranicy wymaga zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-technicznych. Jeżeli odcinek przewozu zmarłego lub jego szczątków, wynosi powyżej 60 km, wtedy zajmuje się nim specjalny transport. Tego typu pojazd musi spełniać kilka kryteriów:

  • być oznaczony w taki sposób, aby oczywiste było jego przeznaczenie,
  • posiadać tzw. kabinę dla kierowcy, aby część, w której znajduje się osoba zmarła, była odizolowana,
  • mieć specjalne zabezpieczenia, aby podczas przewożenia trumny lub innego pojemnika na zwłoki, nie przesuwały się one po pojeździe,
  • mieć podłoże z materiału łatwo zmywalnego i odpornego na środki do dezynfekcji.

Dowiedz się więcej na https://charon24.eu/2020/12/03/transport-zwlok-z-zagranicy-poradnik/