Projekt stop aborcji to ustawa mająca na celu zaprzestanie wykonywania aborcji w Polsce niezależnie od powodu owej decyzji. Zgodnie z projektem, za dokonanie aborcji zarówno matce, jak i lekarzowi grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie!

Co zakłada projekt stop aborcji?

Proliferscy przedstawiciele domagają się zmiany w kodeksie karnym. Głównym powodem sprzeciwu jest postrzeganie matki dokonującej aborcji. Nie zgadzają się z określeniem, że matka dziecka poczętego nie jest traktowana jako sprawca przestępstwa, jakim jest aborcja, nawet gdyby zabiła dziecko w okrutny sposób.

stop aborcji

W związku z tym, projekt stop aborcji wśród najważniejszych zapisów uwzględnia:

  • wprowadzenie definicji dziecka poczętego, jako człowieka w okresie od poczęcia do rozpoczęcia porodu,
  • jeśli matka samodzielnie dokona aborcji, sąd może orzec złagodzenie kary. Jednak w przypadku, gdy matka nieumyślnie spowodowała śmieć dziecka poczętego, jest ona zwolniona z odpowiedzialności karnej,
  • z Kodeksu Karnego mają zniknąć zapisy dotyczące dokonywania aborcji, ponieważ projekt stop aborcji traktuje przerwanie ciąży jako zabójstwo. Oznacza to, że wszelkie działania wobec płodu, tj. narażenie na utratę zdrowia lub życia, uszczerbek na zdrowiu, mają być traktowane w taki sam sposób jak działania wobec człowieka urodzonego.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego a projekt stop aborcji

W czerwcu Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego i praw kobiet. Co ciekawe za projektem głosowało 378 osób, natomiast aż 255 wyraziło sprzeciw. 42 osoby wstrzymały się od głosu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu stop aborcji, zapraszamy na stronę https://www.zycierodzina.pl/aktualnosci/zatrzym aj-aborcje/!