Protesty przeciw aborcji

Coraz częściej w przestrzeni publicznej można spotkać się ze zwrotem “pro-life”. Co ono oznacza? Otóż pro-life to ruch społeczny i polityczny, którego celem jest obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Osoby z nim związane uważają, że życie ludzkie ma wielką wartość, a więc powinno być chronione przez prawo i społeczeństwo.

Zapłodnienie = początek życia

Życie ludzkie zaczyna się od momentu zapłodnienia. To głosi główna idea organizacji pro-life, według których każdy embrion ma taką samą wartość, a więc  powinien być traktowany jako osoba. W związku z tym zdaniem pro-liferów płodom także przysługuje prawo do życia, a więc każda forma zabijania, w tym aborcja, jest nieakceptowalna. Przerwanie ciąży jest bowiem takim samym zabójstwem, jak każde inne. Nie można nikogo pozbawiać szansy na dalsze funkcjonowanie i rozwój. 

Pro-life

Bezbronność nienarodzonych dzieci

Osoby związane z ruchem pro-life uważają, że należy chronić najbardziej bezbronnych, czyli nienarodzone dzieci. Twierdzą, że aborcja jest formą przemoc i że dzieci mają prawo do ochrony przed nią. Nikt nie powinien decydować za nie o ich życiu.  Czym dzieci są bowiem winne? Skoro same nie mają szansy na obronę, organizacje pro-life starają się zadbać o to za nie. Ponadto należy zauważyć, że istnieją alternatywne rozwiązania dla aborcji, takie jak adopcja, które pozwalają na ochronę życia dziecka. Nie trzeba więc posuwać się do tak radykalnych kroków, jakim jest zabójstwo w formie przerwania ciąży. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ruchach pro-life, odwiedź stronę: https://www.zycierodzina.pl/