W całym kościele katolickim dużą rolę odgrywa uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Dlaczego w niedzielę? A to dlatego, że jak mówi Biblia i stworzenie świata, Bóg przez sześć dni stworzył świat a siódmego dnia odpoczywał. Dlatego msze święte niedzielne są ważne, ponieważ jest to właśnie spotkanie z Bogiem i okazanie mu swych uczuć. Msza święta nie jest wydarzeniem, którym powinno się chwalić i przychodzić na nie tylko, aby przysłowiowo odhaczyć ją w niedzielny dzień. Na mszę przychodzimy, aby spotkać się z Panem Bogiem i przyjąć jego ciało do swojego serca. Dlatego, aby proces komunii świętej mógł się odbyć potrzebne są nam komunikanty sklep.

Czym są komunikanty sklep?

Komunikanty wypiekane są z mąki i wody, a ich kolor jest biały i takie możemy spotkać najczęściej. Występują one również w innych kolorach, na przykład brązowym. Komunikanty występują również w różnych wielkościach i zazwyczaj posiadają odciśnie ornamenty na obydwu stronach w postaci znaku krzyża.

Komunikanty sklep

Jaką rolę odgrywają komunikanty sklep?

W chrześcijaństwie komunikantami nazywamy małą hostię. Jest to po prostu opłatek, który przyjmowany jest podczas komunii świętej, jednak wcześniej musi ulec konsekracji. Po przeistoczeniu jego w postać eucharystyczną przyjmujemy go jako znak przyjęcia ciała Jezusa Chrystusa do swojego serca. Komunikanty sklep są przechowywane w puszkach specjalnie dla nich przeznaczonych. Następnie, Kapłan umieszcza je w tabernakulum, które zazwyczaj znajduje się w centrum ołtarza głównego lub w jego ołtarzach bocznych. Dostęp do tabernakulum posiada tylko Kapłan. Sprawdź ofertę komunikantów tutaj https://hurtpawel.pl/category/dla-parafii-komunikanty-hostie-komunikanty