Fundacje to jeden z rodzajów organizacji pozarządowych, których cel działalności może być dowolny. Realizowany jest ze środków założyciela fundacja dla rodziny, który na początek wykłada własne środki na działalność organizacji. Później finanse mogą być pozyskiwane z darowizn, zbiórek czy dedykowanych instytucjom tego typu grantom. Fundacje powstają dzięki grupie ludzi, których łączy wspólny cel np. poprawy jakości życia jakiejś części społeczeństwa. Taki cel może być bardzo różny. Może mieć charakter ekologiczny, charytatywny czy edukacyjny.

Fundacje charytatywne

Najczęściej można się spotkać z fundacja dla rodziny, która za cel wyznacza sobie pomoc materialną i nie tylko pewnej grupie społecznej. Takie fundacje zbierają pieniądze, aby umożliwiać leczenie niepełnosprawnych dzieci czy pomagać finansowo samotnym matkom, a nawet umożliwiać rozwój zawodowy dzieciom i młodzieży z domów dziecka. Istnieją też fundacja dla rodziny, które swoją działalnością wspierają np. rodziców, którzy stracili swoje dziecko lub jest ono śmiertelnie chore i w pewnym momencie będą musieli się z nim pożegnać. W takich trudnych przypadkach, istotne jest wsparcie psychologów i pomoc w codzienności.

fundacja dla rodziny

Fundacje pro life

Fundacja dla rodziny to grupa organizacji należących do szerokiego obszaru pro life. Takie organizacje działają przede wszystkim na rzecz życia dziecka. Swoje działania realizują przez edukowanie ludzi o postrzeganiu dziecka już od pierwszego dnia poczęcia. Fundacja dla rodziny dąży najczęściej do całkowitego zakazu aborcji.

Poznaj więcej szczegółów na https://www.zycierodzina.pl/!