W ostatnim czasie w Polsce odbywają się coraz częstsze i liczniejsze pikiety antyaborcyjne. Są to manifestacje skupiające się na walce o ochronę życia poczętego oraz proteście przeciwko przerywaniu ciąży. 

Pikiety antyaborcyjne – jaki jest ich cel?

Głównym celem pikiety antyaborcyjne jest przede wszystkim bronienie prawa do życia. Uczestnicy takich manifestacji przeciwstawiają się jakimkolwiek formom aborcji, nawet w przypadkach, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub gdy życie matki jest zagrożone. Ich celem jest wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji, który miałby chronić każde poczęte dziecko. Zwolennicy organizacji pro-life są zdania, że dzieci nie są niczemu winne, w związku z czym nie mogą odpowiadać za wynikające problemy. Mają natomiast takie same prawa do życia i rozwoju jak każdy inny człowiek. Czemu więc ktoś ma pozbawiać ich tej możliwości?

Co przemawia na korzyść pikiety antyaborcyjne?

 

Pikiety antyaborcyjne

Jednym z argumentów przedstawianych przez zwolenników
pikiety antyaborcyjne jest konieczność uświadamiania społeczeństwa na temat szkodliwych skutków usuwania ciąży. Uważają oni, że aborcja niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla kobiety, jak i dla społeczeństwa jako całości. Zwolennicy pikiety antyaborcyjne wierzą, że edukacja i uświadamianie społeczeństwa na temat szkodliwych skutków aborcji może przyczynić się do zmniejszenia liczby przerywanych ciąż, a tym samym do ochrony poczętych dzieci. 

Dowiedz się więcej na stronie: https://www.zycierodzina.pl/