obrona życia dziecka

Obrona życia poczętego jest jednym z najważniejszych tematów, które nas dotyczą. Z jednej strony mówimy o tym, że każde ludzkie życie jest cenne i wartościowe, ale z drugiej strony coraz częściej słyszymy o aborcjach i zwiększającej się liczbie zabiegów tego typu. Dlaczego więc na zagadnienia związane z obrona życia poczętego powinno się zwracać szczególną uwagę i co sprawia, że jest ono aż tak istotne?

Prawo do życia

Każdy człowiek zasługuje na szacunek i szansę rozwoju. Wszystkie istoty ludzkie, bez względu na pochodzenie czy moment poczęcia, powinny mieć zapewnioną ochronę swojego życia. Należy pamiętać, że płód też czuje. Obrona życia poczętego stoi na straży fundamentalnego prawa, jakim jest prawo do egzystencji. 

Obrona życia poczętego

Przerywanie ciąży jako pogwałcenie podstawowego prawa ludzkiego

Aborcja jest zabiegiem, który pozbawia życia poczęte dziecko. Stanowi więc bezpośrednie odebranie mu możliwości na dalsze istnienie i funkcjonowanie w świecie. Nawet jeśli ciąża była nieplanowana, to dziecko nie może ponosić odpowiedzialności za błędy swoich rodziców. Każda kobieta ma prawo do decydowania o swoim ciele, ale nie ma prawa decydować o życiu innej osoby. Obrona życia poczętego to powinność, która dotyczy każdego z nas.

Ponadto należy zauważyć, że aborcja jest także szkodliwa dla zdrowia psychicznego i fizycznego kobiety. Zabieg ten wiąże się z ryzykiem powikłań, które mogą mieć długotrwałe konsekwencje. Dodatkowo, kobieta, która dokonuje aborcji, może odczuwać silne poczucie winy i wyrzutów sumienia, co prowadzi do depresji i innych zaburzeń psychicznych.

Jeśli chcesz przeczytać więcej informacji na temat, jakim jest obrona życia poczętego, wejdź na stronę: https://www.zycierodzina.pl/