Od wielu lat toczy się dyskusja na temat obrona życia poczętego. Obecnie w przestrzeni publicznej funkcjonuje termin „życie poczęte”, który jednak nie w pełni odpowiada temu zagadnieniu. Dużo częściej mówi się o „poczęciu” lub „poczęciu życia”. Warto jednak podkreślić, że termin ten nie uwzględnia tego, co dzieje się na początku życia człowieka. Ponieważ życie każdego człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, a nie w momencie narodzin. Dlatego termin „poczęcie” najlepiej oddaje to zagadnienie.

Zakaz aborcji jako obrona życia poczętego

Zwolennicy pro-life argumentują, że zakaz aborcji jest konieczny, aby chronić życie nienarodzonych dzieci. Wierzą, że każde życie jest święte, a aborcja jest równoznaczna z morderstwem. Argumentują, że rząd ma obowiązek chronić życie swoich obywateli i że zakaz aborcji jest najlepszym sposobem, aby to zrobić. Obrona życia poczętego to cel działania organizacji pro-life.

obrona życia poczętego

Organizacje zajmujące się obrona życia poczętego

Organizacja Pro-Life przeciwstawia się aborcji, eutanazji i alokacji środków na leczenie chorych na nowotwory. To jest ich misja. Są przeciwni przemocy wobec dzieci poczętych i wszelkiej próbie umniejszenia wartości życia człowieka. Chcą także bronić życia każdego młodego człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Cel, jakim jest obrona życia poczętego, realizują m.in. poprzez edukację zarówno dzieci, jak i dorosłych. Organizują również protesty i działania mające na celu doprowadzenie do całkowitego zakazu aborcji w Polsce.

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/aktualnosci/zatrzymaj-aborcje!