Obrona życia poczętego to przekonanie, że płód jest osobą ludzką mającą prawo do życia od momentu poczęcia. Główne argumenty na rzecz tego poglądu opierają się na założeniu, że płód jest biologicznie żywy i dlatego jest istotą ludzką zasługującą na prawo do życia. Przeciwnicy tego poglądu argumentują, że płód nie jest w pełni ukształtowaną istotą ludzką i nie ma takich samych praw jak jednostka, która już się urodziła.

Obrona życia poczętego w Polsce

W Polsce aborcja jest legalna tylko w przypadku zagrożenia życia kobiety, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, lub gdy płód jest poważnie zdeformowany. W przeciwnym razie aborcja jest zagrożona karą do dwóch lat więzienia.

obrona życia poczętego

Ograniczenia dotyczące aborcji obowiązują od 1993 roku, kiedy to polski parlament uchwalił ustawę zakazującą aborcji z wyjątkiem przypadków, gdy życie matki było zagrożone. Ustawa ta była motywowana silną tradycją katolicką kraju i od tego czasu jest gorąco broniona przez Kościół, który walczy o obrona życia poczętego.

Nielegalne zabiegi

W ostatnich latach podejmowano szereg prób liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce, ale wszystkie one zakończyły się niepowodzeniem. Ostatnią próbą był projekt ustawy zaproponowany przez opozycyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zalegalizowałby aborcję w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub ciężkiego upośledzenia płodu. Projekt został jednak odrzucony przez parlament w 2015 roku. Obrona życia poczętego jest jednym z postulatów partii rządzącej i licznych fundacji prolife.

W wyniku ograniczeń dotyczących aborcji wiele kobiet, które chcą przerwać ciążę, jest zmuszonych zrobić to nielegalnie i często w niebezpiecznych warunkach. Według szacunków polskich grup broniących praw kobiet, w Polsce dokonuje się od 80 000 do 120 000 nielegalnych aborcji rocznie.

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/aktualnosci/zatrzymaj-aborcje!