koty brytyjskie sprzedaż

Kaja Godek fundacja to organizacja, która działa na rzecz ochrony życia ludzkiego i promowania wartości rodzinnych. Założona została w 2016 roku przez Kaję Godek, która od lat angażuje się w walkę przeciwko aborcji i promuje wartości pro-life. W poniższym wpisie omówimy cele i działania Kaja Godek fundacja.

Kaja Godek fundacja – cele

Głównym celem Kaja Godek fundacja jest ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia. Organizacja walczy z aborcją oraz promuje szacunek dla życia i rodziny, a także  wartości chrześcijańskich. Organizacja ra dąży do wprowadzenia zmian w prawie, aby ochrona życia ludzkiego stała się priorytetem dla państwa i społeczeństwa.

Kaja Godek fundacja

Podejmowane działania 

Fundacja Kai Godek podejmuje wiele różnych działań, aby osiągnąć swoje cele. Przede wszystkim organizuje kampanie społeczne, które mają na celu zwrócenie uwagi na problem aborcji. Kampanie te obejmują m.in. plakaty, ulotki, filmy i konferencje prasowe. 

Ponadto Kaja Godek fundacja oferuje pomoc dla kobiet w ciąży, które potrzebują wsparcia materialnego i emocjonalnego. Organizacja zapewnia m.in. darmowe poradnictwo oraz pomoc w załatwianiu formalności. 

Co więcej, fundacja Kai Godek prowadzi szkolenia dla młodzieży na temat zagrożeń związanych z aborcją oraz na temat alternatywnych rozwiązań, takich jak adopcja. Celem szkoleń jest edukacja młodych ludzi na temat wartości pro-life oraz propagowanie szacunku dla życia ludzkiego. 

Kaja Godek fundacja odpowiada też za lobbying polityczny, ponieważ chce wprowadzić zmiany w prawie. 

Więcej na stronie: https://www.zycierodzina.pl.