Kaja Godek fundacja jest organizacja pozarządową, która walczy o ustalone w statucie prawa na terenie polskich miast. Powołana ona została dla konkretnych celów społecznych.

Kto wchodzi w skład fundacji?

Członkowie Kaja Godek fundacja mają na celu działania niosące konkretne skutki w społeczeństwie. Osoby, które uczestniczą w tym procesie, mają podobne poglądy oraz zainteresowania. Zobowiązania muszą być całkowicie dobrowolne. Członkowie podpisują specjalne oświadczenie, dzięki któremu mogą wchodzić w skład Kaja Godek fundacja.

kaja godek fundacja

Charakterystyczne cechy Kaja Godek fundacja

Członkowie Kaja Godek fundacja, gdy wchodzą w jej skład, muszą mieć świadomość o konieczności przestrzegania pewnych reguł. Pierwszą z nich jest całkowita samodzielność w podejmowaniu działań na rzecz Kaja Godek fundacja. Osoba ta jednak kroki te musi opierać na wcześniej uznanym statucie oraz zasadach panujących w organizacji pozarządowej. Cała Kaja Godek fundacja jako organizacja ma za to być całkowicie niezależna względem innych podmiotów prawnych.

Przy zakładaniu Kaja Godek fundacja fundator oraz osoby wchodzące w skład zarządu muszą pamiętać, że działania te nie mogą być prowadzone w celach zarobkowych. Korzyści te muszą opierać się przede wszystkim na celach społecznych i tych związanych z kulturą. Ponadto fundacja musi posiadać stały skład – nie jest jednak określona konkretna liczba osób konieczna do jej założenia. Jeśli wy też chcecie działać na rzecz naszej organizacji, zapraszamy na naszą stronę!