Fundacja prolife to organizacja pozarządowa, które swoje działania prowadzi zgodnie z wcześniej ustalonym statutem. Decyzje podejmuje prezes lub zarząd.

Siedziba fundacji

Fundacja prolife nie musi mieć miejsca, które będzie publicznie dostępne dla działalności. Wystarczy, że w statucie będzie podana konkretna siedziba zarejestrowana w KRS. Może być to np. nazwa miejscowości, w której fundacja prolife szerzy swoje działania.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy fundacja prolife stara się o uzyskanie numeru NIP. W takiej sytuacji musi mieć ona w posiadaniu specjalny dokument, w którym znajduje się zapis potwierdzający prawo do użytkowania danego miejsca. Do takich dokumentów należą m.in. umowa o użyczenia mieszkania czy budynku

fundacja prolife

Jakie są cele fundacji?

Fundacja prolife powoływana jest po to, aby jej członkowie mogli realizować wcześniej ustalone cele społeczne oraz gospodarcze. W ich skład wchodzi np. pomoc społeczna, rozwój kultury i nauki, ochrona zdrowia i środowiska.

Mocne strony prowadzenia fundacji

Jedną z największym zalet prowadzenia fundacja prolife jest możliwość zbierania funduszy na działanie w formie dotacji, środków od osób fizycznych i prawnych. Ponadto fundacja prolife może prowadzić działalność zarobkową.

Kolejnym plusem jest niezwykle prosty sposób założenia fundacja prolife. Konieczne jest jedynie złożenie u notariusza oświadczenia o założeniu tej organizacji oraz przyjęcie statutu przez cały zarząd, który reprezentuje fundacja prolife.