Nałóg alkoholowy jest tematem społecznym i objawia się zakłóceniami polegającymi na utracie panowania nad wielkością wypijanego alkoholu, a w efekcie nad własnym życiem. Spożywają go ludzie w odmiennym wieku, w podobny sposób kobiety, jak i mężczyźni. Rozpoczyna się od wypijania dla przyjemności, aż do momentu, kiedy jednostka odkrywa, że uśmierza on też nieprzyjemne nastroje. Pojawiające się braki w pamięci to prymarne oznaki ostrzegające przed fazą krytyczną, która wyraża zgubę kontroli nad spożywaniem alkoholu.

Niezwykle często cierpi na powyższym najbliższa rodzina, praca, majątek a także zdrowie. Pijaństwo jest jednostką chorobową, która nieustannie postępuje i ma możliwość prowadzić w skrajnych przypadkach aż do śmierci, w przypadku gdy osoba uzależniona nie podejmie odpowiedniej kuracji. Jedną z takich są zrzeszenia Anonimowych Alkoholików, które są ochotnicze i posiadają na względzie uchronienie stanu wstrzemięźliwości swojej a także podtrzymywanie pozostałych osób z kłopotem alkoholowym. Bezsprzecznie poparcie najbliższych osób jest równie ważne. Świadomość, że nie jest się w pojedynkę z kłopotami a także uzależnieniem.


Dla osób chorych powstała też aplikacja na telefony „Nie piję, nie biorę”. Ulokowany w niej kalendarzyk trzeźwości zezwala na dodawanie wszelkiego dnia miesiąca kolorem zielonym (dni we wstrzemięźliwości) oraz czerwienią (niedotrzymanie trzeźwości), a zbiór zaleceń w postaci dwunastu etapów i dwunastu nawyków ustanowionych poprzez Anonimowych Alkoholików ułatwiają osobie uzależnionej przezwyciężenie nałogu. Aplikacja Anioł Stróż to również najistotniejszy program HALT ustanawiający osiową część idei powracania do zdrowia. Aplikacja wysyła trzy zawiadomienia: o dobie bez alkoholu/narkotyków, programie HALT oraz upomnienie o zaznaczeniu dnia w terminarzu. Ponadto obrazuje osobie uwikłanej w chorobę alkoholową statystyki i również motywuje nagradzając medalami za zachowanie trzeźwości.
Jakikolwiek sposób jest stosowny, aby oswobodzić się od uzależnienia i odzyskać kontrolę nad własnym losem.