Znajomość języków obcych od lat była rozpatrywana jako nader wartościowa zdolność, która otwierała moc nowych możliwości. Postać, która znakomicie włada jednym z języków obcych ma znacznie więcej alternatyw, z których wskazane jest skorzystać. Jedną z nich jest praca jako tłumacz. Nie chodzi wszak o zwyczajne tłumaczenia, do których nie potrzeba dużej wiedzy oraz biegłości językowych, tylko o tłumaczenia specjalistyczne. Aby móc je wykonywać potrzebne są do tego właściwe uprawnienia. Zawód tłumacza przysięgłego niesie ze sobą wielką obciążenie, więc takiego misji zdoła się zobowiązać jedynie osoba doświadczona. Najwięcej tłumaczy przysięgłych specjalizuje się w przekładaniu z języka angielskiego.

Tłumacz przysięgły angielski


Jest to najpopularniejszy język na świecie, w związku z tym sentyment do niego wcale nie kurczy się. Tłumacz przysięgły angielski odnajdzie własne miejsce pracy w każdej największej jednostce. Jego zasób wiedzy będzie także użyteczna w przypadku tłumaczeń aktów oraz pism biurowych. Ich waga jest o wiele większa, dlatego tłumaczenia są wykonywane tylko przez wykwalifikowanych profesjonalistów. Aby utrzymać kompetencje tłumacza przysięgłego nie jest wymagane koniecznie mieć wykształcenia filologicznego. Konieczne jest wszak zdanie egzaminu państwowego. Do takowego testu jest w stanie podejść tylko jednostka, która ma wykształcenie wyższe, magisterskie. Do sprawdzianu wyznaczone są wyłącznie te jednostki, które w przeszłości nie nie były skazane i posiadają zdolność do czynności prawnych. Aby zakwalifikować się do sprawdzianu niezbędne jest przesłanie kandydatury do ministerstwa sprawiedliwości. Ono co roku weryfikuje wiedzę i zdolności lingwistyczne kandydatów. Egzamin składa się z dwóch cząstek – ustnej oraz pisanej. Koszt tego typu testu to 800 zł. Po jego zdaniu podmiot jest wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych.