Każdy szef, któremu zależy na ochronie danych zarówno na temat firmy, jak również jej pracowników, powinien zadbać o ograniczenie wejścia przypadkowych osób do siedziby firmy oraz kontrolować ich dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Kontrola dostępu dotyczyć powinna nie tylko osób z zewnątrz, nie będących pracownikami, ale również wszystkich zatrudnionych w firmie. W każdej instytucji czy przedsiębiorstwie istnieją pomieszczenia, w których znajdują się wrażliwe dokumenty i informacje, które mogłyby być wykorzystane przez konkurencję lub niepowołane osoby do celów nawet zniszczenia lub przejęcia firmy. Takie niebezpieczne dla naszej działalności osoby mogłyby również przeniknąć bez problemu w struktury pracowników, ale wtedy poziom zaufania i oczywiście odpowiednio regulowany zakres dostępu do danych, na przykład ze względu na zajmowane stanowisko, znacznie ograniczą możliwość wykradnięcia informacj. Dlatego im wyższe stanowisko tym pełniejszy dostęp do poszczególnych programów operacyjnych oraz pomieszczeń służbowych. Kontrola dostępu pozwala również przełożonemu na analizowanie pracy jego pracowników pod kątem częstego ich wychodzenia z pokoju i ogólnego przemieszczania się po firmie oraz wychodzenia poza nią. Łatwo wtedy zweryfikować czy częste poruszanie się pracownika po różnych pokojach wynika z charakteru jego pracy, czy z chęci jej unikania, a także zamiłowania do kontaktów towarzyskich. Kontrola dostępu pozwala również na zastąpienie tradycyjnych list obecności, podpisywanych przez pracownika w pracy, a jednocześnie uniemożliwi wszelkie próby tuszowania spóźnień. Dlatego plastikowe karty, przypominające często karty kredytowe, mogą często nie tylko pilnować porządku w firmie, ale również stać na straży jej bezpieczeństwa, oczywiście jeśli wszystkie wytyczne są wdrażane i respektowane przez pracowników.