Obecnie funkcjonujemy w coraz bardziej cyfrowym świecie. Wiele z otaczającej nas rzeczywistości zostało przeniesione w wirtualny świat i tam funkcjonuje. Cyfrowe byty i pojęcia docierają do nas za pomocą różnego rodzaju kanałów i środków przekazu. Z drugiej strony wiele rzeczy istnieje wyłącznie w świecie binarnym i nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Projektowanie różnego rodzaju postaci, schematów, lokacji i tego typu podobnych rzeczy jest bardzo popularne. Dlatego też coraz bardziej na znaczeniu zyskuje możliwość działań odwrotnych niż opisanych na początku, to jest przeniesienie wirtualnych bytów w świat realny.

Projektowanie moedli 3d jest niczym innym jak próbą nadania rzeczom nierealnym rzeczywistych kształtów. Dzięki posuniętym technikom reprodukcyjnym i profesjonalnym trójwymiarowym drukarkom możliwe jest uwiecznienie tego co zaprojektujemy na komputerze i przetransponowanie na namacalne kształty. Dzięki profesjonalnemu projektowaniu modeli można uzyskać super świeży efekt w postaci na przykład wymarzonej figurki, czy też efektownego gadżetu. Modele 3d mogą być idealnym odzwierciedleniem naszych pragnień i dzięki nim możemy wygenerować przestrzeń o jakiej marzymy. Co więcej możemy ją przenieść do otaczającego nas świata za pomocą drukowania przestrzennego. Należy jedynie tylko brać pod uwagę dość duży stopień skomplikowania, gdyż samo projektowanie w trzech wymiarach jest dość trudne i najmniejszy błąd może spowodować zniszczenie całego modelu. Równie istotne jest zachowanie proporcji, o ile robimy daną rzecz w innej skali. Nie chcemy bowiem, aby nasza przykładowa figurka okazała się chora na wodogłowie lub też miała nadmiernie wydłużony korpus. Projektowanie modeli 3d to niezwykle odpowiedzialne zajęcie i należy podkreślić, że obecnie jest to zajęcie przyszłościowe.