Archeolog to osoba, wyspecjalizowana w różnych dziedzinach archeologii, zajmująca się badaniem dawnych kultur i cywilizacji oraz ich relacji z otaczającym środowiskiem. Główną pracą archeologa jest analiza wykopalisk i znalezionych tam materiałów, takich jak: biżuteria, dokumenty, ludzkie oraz zwierzęce szczątki. Czasami zdarza się nawet znalezisko wielkości całej wioski, które jest niesamowitym odkryciem i wielką „frajdą” dla archeologów. Archeologia to bardzo interesujące zajęcie, które wymaga wiele cierpliwości i precyzji.
	archeolog Wrocław

W okolicy dolnego śląska pracuje sporo archeologów, którzy wyuczeni są w różnych specjalizacjach. Czasami obierają kierunki, które skupiają się na starożytnych kulturach Grecji, czy Rzymu, ale są i tacy, którzy pracować mogą wszędzie – pod warunkiem, że ukończyli studia i odbyli stosowną praktykę w terenie. Jednym z miejsc pracy archeologa są też cmentarzyska.
Jakkolwiek nie byłoby to przerażające, prowadząc badania na starych cmentarzach można dowiedzieć się bardzo wiele o życiu poprzednich generacji. Przy dzisiejszych możliwościach technologicznych łatwo zdiagnozujemy na co ci ludzie umarli, jak żyli i czy może spotkało ich jakieś nieszczęście (plaga, pożar). Stare cmentarzyska można znaleźć całkiem przypadkiem, na przykład przy budowie nowych supermarketów na nieużywanych od dawna gruntach.
Gdzie w polskich miastach można szukać archeologicznych znalezisk?

Każdy szanujący się archeolog Wrocław i okolice uzna za „kopalnie skarbów”. Podobnie jak Kraków i Warszawa, we Wrocławiu można znaleźć wiele interesujących przedmiotów, które ciągle czekają na odkrycie gdzieś głęboko w ziemi – na przykład przy okazji prac remontowych w starych kamienicach, podczas pogłębiania piwnic.
Nie jest jednak powiedziane, że cenne przedmioty i archeologiczne pamiątki można znaleźć jedynie w wielkich, starych miastach. Można natrafić na nie kopiąc dziurę we własnym ogródku. Jeżeli przytrafi się nam taka niespodzianka, należy zgłosić ten fakt do konserwatora zabytków lub do muzeum. Według prawa, wszystko, co znajduje się w ziemi należy nie do nas, ale do państwa.