Kruszywem określamy sypki surowiec, jakiego korzenie mogą być w podobny sposób organiczne, jak również mineralny. Na ogół używa się kruszywa do tworzenia budowlanych zapraw ,a także sporządzania betonu. Jest ono również godnym zaufania półproduktem do budowania jezdni.
Występuje kilka zwyczajnych rodzajów kruszyw stosowanych obecnie.

Głównym są kruszywa naturalne. Posiadają one wywodzenie mineralne a także tworzą się w trakcie erodowania skał. Zdołamy je również pozyskać mechanicznie rozkruszając skały lite, jakie w przyrodzie odnajdujemy pod postacią swobodnych kamiennych urywków.
Często oczyszcza się tego rodzaju kruszywo z pylastych zanieczyszczeń przesiewając je i przepłukując. Rozróżniamy 2 podrodzaje kruszyw naturalnych: żwirowe, a także łamane.

Pozostałą podgrupą są kruszywa sztuczne. W jaki sposób da się się domyślić, mogą być to materiały niewystępujące w przyrodzie. Uzyskuje się je przez cieplną przeróbkę naturalnych specyfików. Często także nabywa się kruszywa przy użyciurecyklingu .
Jest również alternatywne metody klasyfikacji rozmaitego rodzaju kruszyw.

transport kruszyw Opole

Poniektórzy fachowcy preferują rozdzielać je pod względem uziarnienia. Pozostałe układy są bazujące np. na modelu surowca użytego do fabrykacji, albo technologię uzyskiwania kruszywa. W tym przypadku wyróżnia się kruszywa uzyskane z poddanych cieplnej obróbce materiałów mineralnych, jak keramzyt oraz glinoporyt oraz te, jakie pochodzą z skrawków fabrycznych.

Jeszcze inną kategorią są kruszywa organiczne pozyskane z materiałów sztucznych.
W sprawie takiej, jak transport kruszyw Opole to miasto, jakie przoduje na polskim rynku od przynajmniej kilkudziesięciu lat. W stolicy województwa opolskiego siedzibę ma co najmniej połowa całości polskich firm zajmujących się przewozem kruszywa. Nie może być to jednak nic zadziwiającego, jeżeli zważyć na to, iż to właściwie w tamtym miejscu występuje jego najintensywniejsze pozyskiwanie.