W większości firmach produkcyjnych lub innych dużych obiektach gdzie pracuje spora liczba osób dostępy są przyznawane według stanowiska, które zajmuje dana osoba. Najczęściej spotyka się dostęp za pośrednictwem kart magnetycznych, które za pomocą czytników, które sterują drzwiami, otwierają dane przejścia posiadaczom takich kart. Czasem możemy spotkać się z kodami, które nadaje się pracownikom i dzięki nim mogą się oni poruszać po firmie jednak jest to rzadziej spotykane.
W takim przypadku jest zachowana kontrola dostępu. Pomaga to zapobiec sytuacji, w której niepowołana osoba ma dostęp tam gdzie nie powinna go mieć. Zwykle takim systemem steruje jedna wyznaczona osoba w firmie za pośrednictwem specjalnego oprogramowania. Tworzenie takich kart magnetycznych odbywa się przy udziale specjalnego kreatora oraz wyspecjalizowanej drukarki. Do każdej wyrobione i zaprogramowanej karty powinna być dołączona smycz i obudowa, w której karta się znajduje. Zazwyczaj używa się gumowych albo plastikowych. W przypadku zgubienia karty przez pracownika dostęp powinien jak najszybciej być przekierowany na inną (nową) kartę.
W oprogramowaniu tworzymy matryce dostępów, czyli tworzymy grupy, w których nadajemy dostęp na dany czytnik drzwi. Istnieje możliwość modyfikacji takiej matrycy w przypadku stwierdzenia, że dana grupa potrzebuje dostęp na inne wejście lub dane przejście nie jest potrzebne określonej grupie osób. Takie zmiany wprowadzane są za porozumieniem kierownika danego obszaru.
Za pomocą takiego systemu możemy łatwo sprawdzić gdzie i o której był dany pracownik. Jest to bardzo przydatne przy rozwiązywaniu sprawach spornych.
Zwykle system czytników w czasie nagłego alarmu i ewakuacji automatycznie zwalnia wszystkie blokady i można w tym czasie otworzyć wszystkie drzwi prowadzące do wyjścia ewakuacyjnego bez przykładania karty lub pisania kodu.