psycholog Kraków - psychoterapia

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to dziedzina naukowa o charakterze interdyscyplinarnym, ponieważ sięga do różnych obszarów medycyny i psychologii. Zajmuje się leczeniem chorób i zaburzeń, przy wykorzystywaniu środków psychologicznych, takich jak: słowa, rozmowa, zachowania niewerbalne, wzbudzanie emocji, tworzenie relacji terapeutycznej, relacje i interakcje w grupie itp. Jest to oczywiście działanie celowe i planowane.

Jaki jest cel psychoterapii?

Psychoterapia ma lecznicze oddziaływanie na chorobę lub zaburzenie. Jest wywieraniem wpływu na osobę cierpiącą i poszukującą pomocy. Za pośrednictwem psychiki, wywiera wpływ na cały organizm chorego. A zatem jest to świadome i celowe działanie na procesy psychiczne, funkcje i stany, na daną osobowość i je relacje ze światem.
psycholog Kraków - psychoterapia
Psychoterapia ma pomóc nam w skutecznym radzeniu sobie z problemami, konfliktami i celami życiowymi. Ma nam pomagać w lepszym przystosowywaniu się do życiowych zadań i sytuacji. Dzięki psychoterapii wzrasta poczucie własnej wartości i samorealizacji, a to prowadzi do poczucia równowagi i spokoju.

Kto może prowadzić psychoterapię?

Psychoterapię prowadzi osoba wykwalifikowana, z lekarskim lub psychologicznym wykształceniem. W przypadku pracy w grupie także wyszkolone pielęgniarki i pracownicy socjalni. Oczywiście do prowadzenia specjalistycznej i systematycznej psychoterapii wymagane jest dodatkowe szkolenie.
Do prowadzenia psychoterapii niezbędne jest właściwe podejście etyczne, jak również pewne cechy osobowościowe, które różnią się nieco w zależności od orientacji i metod.

Szukając dobrego psychologa czy psychoterapeuty warto sprawdzić czy dana osoba, która ma nam pomóc, posiada odpowiednie wykształcenie, jest przygotowana do wykonywania zawodu. Decydujmy się tylko na psychoterapeutów z psychologicznym lub psychiatrycznym wykształceniem, które dodatkowo posiadają certyfikat z psychoterapii.
Jeśli szukamy specjalisty z Krakowa, warto wpisać w wyszukiwarce hasła: psychoterapia kraków, psycholog krakow lub psychoterapeuta kraków.

https://centrumrefleksja.pl/