Aby dobrze realizować jakąkolwiek pracę niezbędna jest nam do tego stosowna wiedza i zdolności.
To bezdyskusyjna podstawa, bez tej trudno zobrazować sobie wykonywanie jakiejkolwiek bardziej trudnej profesji nie mówiąc o tych najprostszych, oczekujących jedynie czystej siły fizycznej.
Im praca jest istotniej zagmatwana, tym wyuczenie a także praktyka winny być większe, gdyż i sumienność jest przeważnie większa.
Jednak mimo że te elementy, a tym samym dobra edukacja, kompetencje oraz doświadczenie uchodzą za najważniejsze, to do robienia wielu robót a także zaczynania wielu zajęć przydatne są także niektóre cechy osobowościowe oraz powszechnie znane predyspozycje, bez których to trudno o właściwe wykonywanie przekazanej roboty, a w nielicznych profesjach jest to wręcz niemożliwe. Albo co najmniej niezwykle niebezpieczne, względem zdrowia a także życia pracującego oraz osób wokół.
Doskonałym tego zobrazowaniem są chociażby prace na wysokościach, które to stanowią rzecz naturalną w wielu budowlanych rzemiosłach. Docieplanie budynków, remontowanie napowietrznych sieci przesyłowych, remonty kominów oraz mnóstwo różnych prac oczekuje od pracowników pracy na czasami niezwykle pokaźnej wysokości.


Bywa że nawet przykrycia dachowe obiektów są na tyle wysoko, że absolutnie obowiązkowe jest całkowite wysokościowe ubezpieczenie tego typu robót.
Jeśli ktokolwiek ma strach przed wysokością a także obawy przed takiego rodzaju pracą to rzeczywiście jest niezmiernie trudne pokonanie tej przeszkody, która jest co prawda głównie psychiczna a zatem jest w mózgu, lecz jednak jest niezwykle duża oraz zazwyczaj trwale osadzona.
Osoba, jaka wykazuje tego rodzaju wątpliwości nie pasuje za bardzo do roboty na dachach czy wysokościach, bo nie tylko ryzykuje własne zdrowie, ale i niekiedy także pozostałych robotników, to jeszcze z realnego punktu spostrzegania jest takiego pracownika mały pożytek, gdyż czując lęk oraz obawę przed tego typu robotą, będzie bezsprzecznie mało wydajna przy wypełnianiu osobistych poleceń.