Rozrost techniki powoduje, iż wiele fachów, które były przez tysiące roków staje się mało popularnych lub praktycznie wymiera. Odpowiednim przykładem jest profesja kowala. Kilkaset roków temu był to niezwykle renomowany zawód. Zostanie kowalem było niezwykle trudne, gdyż winniśmy należeć do odpowiedniego cechu. Z reguły to były punkty zamknięte i nie przyjmowano nowych ludzi, żeby nie sprawiać swojej osobie konkurencji w aglomeracji. Nowe jednostki zdołały dołączyć jeno w przypadku, gdy w miejscowości naprawdę było za mało kowali czy też gdy jeden z zakładów nie posiadał spadkobiercy. Bycie doświadczonym kowalem stało się zatem dużym wyzwaniem, dostępnym dla nielicznych. Możemy porównać rangę owego fachu, np. z współczesnym wymiarem sprawiedliwości w w naszym państwie. Dochody, jak na owe czasy również były nader wysokie oraz kowale uchodzili za elitę mieszczaństwa.


W dzisiejszych okresach nie pozostało niemal nic z owej dawnej potęgi owego zawodu. Rewolta industrialna oraz upowszechnienie pojazdów mechanicznych niemalże zniszczyło ów sławny, z tradycją fach. W dzisiejszych czasach żadna osoba już nie porówna dochodów w kuźni do dochodów sędziów w Polsce. Funkcjonuje jeszcze kilkanaście kuźni na ternie kraju. Są to małe firmy, jakie zwłaszcza zajmują się wykonywaniem podkowy dla koni. Jeszcze 20-ścia lat temu, gdy koniki były bardzo popularnym instrumentem pracy w Rzeczypospolitej, kowali było sporo więcej.W dzisiejszych latach koniki stały się jeno formą rozrywki dla najbogatszych. Ilość stajni w naszym kraju z roku na rok zwiększa się, gdyż coraz to większa liczba ludzi intryguje się Jeździectwem. Kowali do obsługi tych zwierząt potrzeba nader niewielu, tedy jest to nuże prawie wymierający zawód. Możemy jednak znaleźć ich zakład we wszelkim, wojewódzkim mieście w naszym kraju. Wystarczy, że do wyszukiwarki internetowej wprowadzimy termin: „kuźnia Bydgoszcz” oraz na pewno jesteśmy w stanie odnaleźć kuźnie w rejonie naszej aglomeracji. Istotnie może ona nie mieć swojej własnej strony w necie, jednakże przy użyciu map z pewnością uda nam się wyszukać właściwy adres.