Pracując za granicą jesteśmy skazani tak samo zdać sprawozdanie z zarobionych pieniędzy, jak wykonujemy to w kraju. Polacy pracujący w Norwegii także zobowiązani są wysłać rozliczenie podatkowe. Rozliczenie podatku z Norwegii przysparza wielu ludziom trudności. Należy albowiem osiągnąć określone wytyczne, by nie trzeba było płacić kolejnego podatku w Polsce.

Podstawą do rozliczeń dochodów zza granicy jest polska ustawa o podatku dochodowym dla pojedyńczych osób. Polska nawiązała w tym zakresie z Norwegią ugodę, by ustrzec się powtórnego opodatkowania zysków. Zarazem chodzi o ucieczke od płacenia podatków. Dochód pochodzący z Norwegii rozliczany jest w naszym kraju zgodnie z polskim ustawą podatkową, niezależnie od tego, gdzie ów dochód został zdobyty. Taka sytuacja dotyczy polskich rezydentów podatkowych, czyli osób mających miejsce zamieszkania na terytorium polskim, mających w naszym kraju ośrodek interesów życiowych albo mieszkających w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym.

zwrot podatku z Norwegii

Zarabiając w Norwegii aczkolwiek zatrudniony opłaca także tam podatek dochodowy od zysków. Znaczy to, że z jego pensji odliczana jest odpowiednia kwota, którą pracodawca przesyła do urzędu skarbowego. Potem – podobnie jak w Polsce – trzeba po zakończeniu roku skarbowego złożyć roczne świadectwo podatkowe do norweskiego urzędu skarbowego. Warto szczegółowo poznać się z metodą składania świadectw, bowiem niezwykle prawdopodobne jest, że pracownikowi będzie przysługiwał zwrot podatku z Norwegii.

Od prawnego zysku osiągniętego w Norwegii potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy wysokości 28% a także składka na poliy społeczne wielkości 7,8% zysków. Odsetek lub nawet całość kwoty jest często oddawana na rachunek rozliczeniowy podatnika. Wynika to z faktu, iż w Norwegii stosowanych jest wiele zniżek podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Jeśli pragniemy dostać zwrot podatku z Norwegii, warto zwrócić się o pomoc w rozliczeniu do firm specjalizujących się w przesyłaniu tego rodzaju zeznań.